NOORDELIJK  HEILSLEGER

 

I.v.m. het Coronavirus is het Open Huis tijdelijk gesloten.
Verdere activiteiten gaan gewoon door. 

De Help-Desk gaat gewoon door op afspraak.

Noordelijk Heilsleger
Poolsterlaan 2                            
9742 HH Groningen

Secr. Sint Eustatiusstraat 109
9715 PG Groningen
Tel. 050 5734159 b.g.g. 06-41293641
E-mail: noordelijkheilsleger@hetnet.nl

IBAN: NL59 ABNA 047.06.09.257
Inschr.nr.KvK 02079793